NL EN
Wij houden het graag veilig en anoniem. Noch de praktijk, noch de behandelaren kunnen de antwoorden die u geeft inzien. Daarnaast vragen wij geen gegevens op die herleidbaar zijn tot 1 persoon. Om de praktijk echter een goed beeld te geven van haar prestaties, vragen wij u om een aantal algemene kenmerken van de behandeling te geven.
Wanneer vond de laatste afspraak plaats?
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Met welke behandelaar vond deze afspraak plaats?
select
 
Op welke locatie vond deze afspraak plaats?
select
 
Wat is uw geboortejaar?
  
Wat is uw geslacht?
select
 
Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode?
  
Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
select
 
Waarvoor bent u of was u in behandeling? Kies het soort zorg dat het dichtste in de buurt komt.
select
 
In welke taal wilt u de rest van de vragenlijst invullen?
select